Hjem

Hvad er EssensTerapi?


Ordet essens betyder ”væren”, hvilket beskriver den tilstand af åbenhed jeg læner mig ind i, og derud fra bevæger mig i det terapeutiske rum. Jeg tror på at vi alle har en søgen og længsel efter at mærke vores egen essens. At være der, hvor stilheden, kærligheden, glæden og sandheden åbner for indre rum til dit guddommelige indre, ja, at mærke "jeg er" og dermed hjemme i dig.....

 

Hvad betyder det så ift hvordan jeg arbejder?


Fra min egen åbenhed og sandhed, møder jeg dig hvor du er, og med det som bevæger sig i nuet. Det er min opgave som terapeut, at være med det som flyder i nuet, og være dig nær med min støtte og spejle dig, så du derved i små bidder, kan begynde at være med det som er. Herigennem kan tilliden, trygheden og åbenheden til at være dig, få plads. Du får muligheden for at se og mærke dig selv på en hjertelig og nærende måde. At træde ind i det rum, uanset hvilken behandlingsform du vælger, dér vil der altid være healing og hjerterum tilstede.


Min tilgang er funderet i åbenheden i sig selv og for det kropslige, dvs jeg spørg ind til dine krops signaler, fornemmelser, tilstande og følelser, og vi lytter sammen. I den proces vil du oplever du ikke er alene. Jeg er med dig til nænsomt at bevidne og kærligt støtte til klarhed, så acceptere kan få sandt rum. I det smukke samarbejde kan fortiden sår blive healet. Og med tiden vil du opnå større klarhed og bevidshed om dine mønstre, historier, og egoets struktrur.

Det vil på sigt skabe mere bevidste og rene relationer.


Jeg anvender forskellige terapeutiske tilgange i mit arbejde med dig. Disse er blot som en værktøjskasse som er tilrådighed. Det er min intiutive sansning og indre guidning som jeg læner mig tillidsfuldt ind i.


Der findes mange terapeutiske retinger og metoder, dem som jeg anvender er bla. følgende;


Indre barn, gestalter, eksistentielt livssyn, bioenergetiske øvelser, chakra arbejde, opstillingsmetoder, healing, essenstræning, fænomelogisk, regulering, traumeforløsning, polariteter, energiarbejde, mindfulness, dans, og intuitive kropsøvelser.


Her en podcast hvor du kan lytte til hvad jeg fortæller om sanselighed og seksualitet